Jakość Energii Elektrycznej

Jakości energii elektrycznej dla wielu z nas jest ciągle czymś nieistotnym. Tymczasem w jakimś zakresie przekłada się ona na koszty, które ponosimy. Energia elektryczna dostarczana odbiorcom charakteryzuje się odpowiednimi parametrami, do których należą między innymi, wartość napięcia skutecznego, częstotliwość, czy kształt przebiegu okresowego. Ważne jest również, aby dostarczana do odbiorcy energia zachowywała swoje znamionowe parametry przez cały czas.

Jakość energii elektrycznej ma ogromny wpływ na pracę oraz żywotność urządzeń elektrycznych. Przekraczanie określonych w przepisach wartości parametrów takich jak częstotliwość, wartość, zapady, czy wzrosty napięcia, przerwy w zasilaniu, asymetria napięć, składowe harmoniczne i interharmoniczne mogą przyczynić się do:

  • migotania światła
  • niestabilnej pracy urządzeń elektrycznych
  • uszkodzeń lub wyłączania odbiorników

Główną przyczyną pogarszania się jakości energii elektrycznej są nieliniowe odbiorniki (np. komputery, przetwornice napięcia, oświetlenie energooszczędne). To one w dużym stopniu „zanieczyszczają” energię.

Paradoksem jest fakt, że coraz bardziej powszechne i wszechobecne urządzenia mikroprocesorowa są wrażliwe na jakość zasilania i potrzebują energii wysokiej jakości, a jednocześnie w istotny sposób wprowadzają odkształcenia i negatywnie wpływają na jakość.

Poprawę jakości energii elektrycznej można uzyskać, stosując odpowiednie systemy kompensacji oraz filtry.